37. Poglavlje (Ders)Učitelj reče: "Mada je to što se misli u vezi sa ovom konkubinom (kanizek) laž i mada to ne treba ići dalje, to je ono što su si ljudi umislili. Mašta374 i svijest (batin) čovjeka su kao predvorje. Prije nego što se stupi u kuću, ulazi se u predvorje. Cijeli svijet liči na jednu kuću. Sve što ude u predvorje, neizbježno će se pojaviti u kući. Ta kuća u kojoj se nalazimo prvo je bila nacrtana u duhu arhitekte, prije nego što je postala prava kuća. Kažemo da je ovaj svijet kuća. Iluzija (vehm), misao i zamisli (imaginacije) su poput predsoblja te kuće. Sve ono što se pojavi u predvorju, budi siguran, naći ćeš i u kući. Na ovom svijetu sve što se dešava, dobro ili zlo, prvo se pokaže u predvorju.
Kada je Uzvišeni Allah odlučio da stvori razne prekrasne i zanosne stvari, vrtove, voćnjake, livade, nauke, umjetnosti, pobudio je u srcima želju i potrebu za svim tim stvarima. Znaj da sve što vidiš na ovom svijetu, postoji i na drugom svijetu. Sve što vidiš u jednoj kapi vode, postoji i u okeanu, jer ta kap potječe iz okeana. Tako je i sa stvaranjem nebesa, zemlje, Prijestolja i drugih divota; Uzvišeni Bog je potrebu za svim tim usadio u duše predaka; tako je nikao svijet.
Neki kažu da je ovaj svijet vječan; ali, ne treba ih slušati. Drugi kažu da je stvoren u vremenu: to su sveti ljudi i poslanici, koji su stariji od svijeta. Uzvišeni Bog je usadio u njihove duhove potrebu za stvaranjem svijeta, i tada se svijet rodio. Oni zaista znaju, i mogu to saopštiti na osnovu svoga položaja, da je svijet stvoren u vremenu.375 Mi, koji se nalazimo u toj kući, stari smo šezdeset ili sedamdeset godina. Ova kuća postoji tek nekoliko godina. Ukoliko su živa stvorenja rođena u vratima i zidovima ove kuće, kao škorpioni,376 miševi, zmije i druge sićušne životinjice, ona su ugledala već sagrađenu kuću. Kad bi oni rekli: "Ova kuća je vječna", ne bismo im to povjerovali, jer mi znamo da je ta kuća sagrađena nedavno. Poput tih životinja koje se pomaljaju iz vrata i zidova te kuće koja je za njih jedini poznati svijet, ima stvorenja koja se pomaljaju iz kuće svijeta, a da u sebi nemaju istinske suštine. Ona su tu rođena; ona tu nestaju. Ako ona svijet smatraju vječnim, kako bi im mogli vjerovati Poslanici i
Evlije, koji su postojali sto miliona godina prije stvaranja svijeta? Kako govoriti o godinama i broju godina, kad su one beskonačne i bezbrojne?377 Oni su vidjeli stvaranje svijeta u vremenu, kao što ste vi vidjeli nastajanje ove kuće u vremenu.

Siromašni filozof kaže jednom pravovjernom muslimanu: "Kako ti znaš da je svijet stvoren u vremenu?"378 "A ti, o glupane, kako ti znaš da je svijet vječan?" Naime, kad ti kažeš daje svijet vječan, to znači samo da nije stvoren u vremenu: tako se tvoja tvrdnja zasniva na negaciji. No, afirmativna tvrdnja je lakša od negativne. Kako se može provjeriti neko ovakvo svjedočenje: "Taj čovjek nije počinio to i to djelo." Osoba koja daje takvu izjavu morala je biti tijesno vezana uz onu drugu, od početka do kraja svog života, dan i noć, u snu i najavi. A čak trun nepažnje može biti dovoljan. Jer, onaj koji formuliše neko takvo svjedočenje može biti iznenađen snom; odnosno osoba koju bi on trebao svuda slijediti može otići sama u toalet. Zbog svega toga, svjedočenju koje se zasniva na negaciji ne može se vjerovati.
Naprotiv, vjerovanje koje se zasniva na afirmaciji (potvrđivanju) istovremeno je i moguće i lahko. Dovoljno je da neko kaže: "Bio sam s njim u trenutku kad je učinio ovo ili ono". Bez sumnje, ovakvo svjedočenje je prihvatljivo, jer se svrstava u granice ljudskih mogućnosti.
Ah ti si pašće! Lakše je potvrditi stvaranje u vremenu, za tebe, nego potvrđivati vječitost svijeta. Tvoje svjedočenje se svodi na to da svijet nije stvoren u vremenu; dakle, to svjedočenje se zasniva na negaciji. Pošto se ni jedno ni drugo ne može stvarno dokazati, i ako niste vidjeli vlastitim očima da h je svijet stvoren u vremenu ili nije, ti mu kažeš: "Kako ti znaš daje stvoren u vremenu?" A on odgovara: "Podlace, a kako ti znaš daje vječan? Konačno, ta pretpostavka je najteža i najnevjerovatnija."


370       Smisao.
371       "Ako ti nedostaje forma, smatraj da to nije ništa / Tijelo nije važno, jer ti si duša." - (Ruti).
372       Onaj ko to kaže, griješi.
373       Jer nema ljubavi prema tome.
374     IH sumnja.
          375     Učitelji su oni koji su postojali prije nego što je postojao svijet - Njihova duša je postojala već u okeanu Postojanja - Prije nego što su stvoreni vinogradi - Oni su pili vino i opili se.
376     Crvi iz zemlje.

377 Ovili smo se oko tebe kao pojas oko struka - Dan kada nebeski točak još nije imao pojasa oko sebe Tvoj Turski strelac mi je poslao jednu strelu - Prije nego što je strijela svoda imala luk.
378 Pravovjerni musliman mu odgovara: