36. Poglavlje (Ders)

Forma je sekundarna za ljubav,370 jer bez ljubavi, ona nema vrijednosti. Sporedno ne može postojati bez glavnog. Kod Boga se ne govori o formi, jer forma je sekundarna, a o Njemu se ne može govoriti na sekundarnom nivou.
Neko371 reče: "Ni ljubav ne može biti predstavljena niti posmatrana bez forme. Dakle, ona je u odnosu na formu sekundarna." Mi kažemo: "Zašto ljubav nije predstavljena bez forme?372 Ona je prije uzroka forme. Ljubav proizvodi stotine hiljada formi. One su i očigledne i ostvarene. Slika ne postoji bez slikara, a ni slikar bez slike; ali slika je sekundarna, a slikar je glavni, "kao kretanje prsta i kretanje prstena."
Dok nema ljubavi prema nekoj kući, arhitekt ne zamišlja oblik niti crta te kuće; isto tako, jedne godine žito vrijedi zlata, a druge vrijednosti su prašine. Oblik žita je uvijek isti: vrijednost i cijena žita ovise o želji; isto je tako i sa umjetnošću koju ti želiš i u koju si zaljubljen, i ona za tebe ima određenu vrijednost; ali u vremenu u kojem neka umjetnost nema ljubitelja, niko niti uči niti se bavi tom umjetnošću.373 Kažu daje ljubav isto toliko i nedostatak koliko i potreba za nečim. Potreba je porijeklo, a ono za Čim se ima potreba je sekundarno. A ja kažem: riječ koju izgovaraš potječe iz potrebe. Te riječi su nastale iz tvoje potrebe; ti si želio tu riječ, i ona je rođena. Potreba, koja je prethodila, dovela je do rađanja te riječi. Bez nje je potreba postojala; dakle, ljubav i potreba nisu sekundarne u odnosu na riječ.
Neko reče: "Ako je riječ bila cilj te potrebe, kako cilj može biti sekundaran?"
Odgovorih: "Cilj je uvijek sekundaran; jer cilj korijena stabla je plod, a on je sporedan."

370       Smisao.
371       "Ako ti nedostaje forma, smatraj da to nije ništa / Tijelo nije važno, jer ti si duša." - (Ruh).
372       Onaj ko to kaže, griješi.
373       Jer nema ljubavi prema tome.
364     Kur’an. LXVDI, 10
365     Kur’an, LXVIU. 11-12.
366     Kur’an, II, 7.
367     Djelovanje.
368     Njegovo zadovoljstvo.
369     Prljave.