29. Poglavlje (Ders)

Hrišćanin El-Džerrah reče: "Neki prijatelji šejha Sadruddina321 su pili sa mnom i rekli su mi: "Isus je322 Bog, kao što vi tvrdite. Mi priznajemo daje to istina; ali mi se pretvaramo i poričemo da bismo očuvali zajednicu."

Učitelj reče: "Božiji neprijatelj je lagao! Bože sačuvaj! To su riječi pijanice opijenog vinom Satane, izgubljenog, prezrenog, prezrivog, protjeranog iz Božijeg prisustva. Kako je moguće da jedan slabašni čovjek, koji je bježao s jednog na drugo mjesto od jevreja, koji je stasom bio niži od dva metra, bude Onaj koji drži sedam nebesa i sedam zemalja, kad se zna da svako nebo i svaka zemlja imaju dubinu od pet stotina godina, i daje razdaljina koja dijeli nebo od neba, i zemlju od zemlje isto tako pet stotina godina? Pod Božijim Prijestoljem ima jedan okean tolike dubine; Bog ima jednog Melika kome taj okean seže do članaka. Ima još mnogo drugih ogromnih stvari. Kako tvoj razum može prihvatiti da Onaj koji pokreće i vlada cijelim svijetom ima najslabašnije obličje? Osim toga, prije Isa a.s. je Onaj koji je bio Stvoritelj nebesa i zemlje - i neka je hvaljen, mimo onoga što tvrde oni koji čine zlo!"

Hrišćanin reče: "Prah se vraća u prah, a čisti duh u čisti duh."

Učitelj reče: "Ako je Isaov duh bio Bog, gdje je otišao njegov duh? Duh se vraća samo svom porijeklu i svom Stvoritelju. Ako je on sam početak i Stvoritelj, gdje je on otišao?"

Hrišćanin odgovori: "Mi smo tako naučili, i to smo prihvatili kao našu vjeru."

Ja kažem: "Da si našao i naslijedio kao baštinu od svog oca lažno, crno i iskvareno zlato, zar ga ne bi zamijenio za čisto zlato, dobrog kvaliteta i bez šljake? Da li bi uzeo to zlato i rekao: "Takvog smo ga našli"? Ti si od oca naslijedio paralizovanu ruku, ali si našao liječnika i lijek da izliječiš tu ruku. Ti odbijaš lijek, govoreći: "Zatekao sam takvu ruku, paralizovanu, i ne želim je mijenjati". Našao si prljavu vodu na imanju na kojem je tvoj otac umro i na kojem si ti odrastao. Kasnije te odvedu na neko drugo imanje sa čistom vodom, gdje raste ukusno bilje i gdje je stanovništvo zdravo. A ti ne želiš doći na to drugo dobro da piješ slatku vodu, koja će te osloboditi svih bolesti i nevolja. Hoćeš li reći: "Zatekli smo tu farmu sa njenom prljavom vodom koja donosi bolesti, i mi čuvamo to što smo zatekli"? Ne, nikada onaj ko ima razuma i zdravog rasuđivanja neće tako učiniti. Uzvišeni Bog ti je podario drugačiji razum nego tvom ocu, drugačije gledanje, vlastito prosuđivanje. Ne ostavljaj neiskorištenima svoj vid i svoj razum, i ne idi putem koji će te zavesti."

U seldžučkog princa Utaša323 otac je bio obućar. Kada je došao kod sultana i naučio vještinu življenja od kraljeva i vještinu vojevanja, i sultan mu dodijelio velike počasti, nikada nije rekao: "Moj otac je bio obućar i ja ne želim taj položaj; daj ti meni, sultane, jednu radnju u ulici obućara, da ja obavljam svoj zanat." Čak i običan pas, ma kako niskom rodu pripadao, kada nauči loviti, i postane kraljevski lovački pas, zaboravlja sve što je radio sa ocem i majkom i odbija da se vrati na smetljišta, u ruševine, na leševe.

Naprotiv, on slijedi kraljevske konje i trči za plijenom. Tako je i sa sokolom: kada ga sultan dresira, on nikada neće reći: "Mi smo od naših očeva naslijedili planine i naviku da jedemo leševe. Ne zanima nas sultanov bubanj niti lov."324

Ako životinji njena inteligencija omogućava da bira, strašna je zabluda da čovjek, koji je iznad svih zemaljskih stvorenja u pogledu razuma i rasuđivanja, bude ispod životinja (u svom izboru). Neka nas Allah zaštiti od takvih besmislica.

Sigurno je tačno ako kažemo daje Isaov Gospodar počastvovao Isaa i doveo ga k Sebi, tako da onaj ko mu služi služi Gospodaru, a onaj koji mu se pokorava, pokorava se Gospodaru. Ali, pošto je Bog poslao poslanika koji je veći od Isaa, i koji je pokazao svojom rukom sve što je On bio pokazao Isaovom rukom i više, potrebno je slijediti posljednjeg Poslanika za ljubav Uzvišenog Boga, ne za ljubav samog Poslanika, niti za njegovo obožavanje, nego za Boga, i ne treba voljeti nikog drugog osim Boga, i to samo za ljubav Boga Uzvišenog. Jer, u tvom Gospodaru je ishodište: ti ne voliš nešto zbog njega samoga, i ti to ne tražiš zbog njega samoga, dok god ne dođeš do Boga i ne zavoliš Ga zbog "Njega" samoga.

Odjenuti Kjabu, to je hir. Moja Kuća325je dovoljna odjeća za Kjabu.

Surma koja se stavlja u oči nema iste osobine kao crnilo za oči. Kao što iznošena odjeća i dronjci sakrivaju eleganciju bogatstva i ranga, tako i lijepa odjeća i elegantna odijela sakrivaju ljepotu i savršenstvo fakira. Kada je odjeća fakira

iznošena i pocijepana, tada je njegovo srce otvoreno.

319 Ovaj kamen koji se pretvorio u dragulj neće opet postati kamen. Ovaj Nefs koji je savladao vještinu neće opet početi da podstiče na zlo.

320 Citat Muhammed ibn El-Munevvera. Esrarut Tevhid, str. 26.

321 Radi se o sejhu Sadruddin Konjeviji. koji je umro 1273,sufiskom piscu, učeniku škole Muhjuddin Ibn Arebija.

322 To jeste duh Božiji.

323 Budaš. Šemsuddin Utaš Beglerbeg, seldžucki princ, umro 1258 (Cf. Rumi, Mektubat, str. 252).

324 Citat iz Sanaži, Sairullbad, str. 101.