28. Poglavlje (Ders)

Molitve onih koji traže Boga i hodočasnika-murida (salikin) se sastoje u tome da ulažu napore i da budu podređeni Bogu. Vrijeme koje je namijenjeno svakoj stvari za njih je kao čuvar koji ih obavezuje po običaju da se posvete nekom određenom zanimanju. Ako se rano ustaje, to je vrijeme podesno za molitvu, jer je tad duša najspokojnija i najčišća. Svako se predaje toj vrsti služenja Bogu prema mogućnostima svoje plemenite duše.

Ima sto hiljada položaja (rangova); što su ljudi čišći, to su postavljeni više naprijed; manje čisti su postavljeni-nazad.305 "Postavite ih otraga kao što ih je Bog postavio"306 Ova priča je duga, i ne može se spasiti od te dužine.307 Onaj koji skraćuje tu priču skraćuje vlastiti život, osim onoga, "onoga koga je Bog zaštitio". Što se tiče molitvi onih koji su postigli duhovno sjedinjenje - govorim tako da bi me ljudi mogli razumjeti -one su takve da im ujutro, svete duše, čisti meleki i oni "koje sam Bog zna"308 čije je ime skriveno ljudima iz silne ljubomore (Božije) dolaze u posjetu.309 "I vidiš ljude kako u skupinama u vjeru ulaze"310 i "i meleki će im ulaziti na vrata svaka"311 Ti sjediš pored njih, a ne vidiš ih i ne čuješ njihov razgovor, pozdrave, smjeh. Nije čudno ako bolesnik na pragu smrti vidi slike i ako onaj ko sjedi pored njega nije svjestan toga i ne čuje šta je rečeno. Realnosti su hiljadu puta suptilnije od imaginacija (maštarija, iluzija) i, dok se ne razbolimo, niti ih vidimo, niti ih čujemo. Šta više, te Realnosti se ne vide "ako se ne umre prije smrti".312

Posjetilac koji dobro poznaje duhovna stanja arifa i njihovu veličinu, i sve one koji, u zoru, od meleka do čistih duhova, dolaze kod njih, taj će dugo čekati prije nego što ude kod šejha koji se moli, jer bi ga njegov dolazak mogao pomesti.313 Isto tako, paževi svako jutro dolaze na vrata kraljeve palate; po naređenju, svakome se određuje neko mjesto i neka dužnost; svakome njegova obaveza. Neki imaju takve poslove koje trebaju obaviti daleko od kraljevog pogleda. Samo kraljeve sluge vide daje neko obavio svoj posao. Kada bi neki od njih sam postao kralj, on bi izdao naređenje svojim paževima da sa svih strana dođu u njegovu službu, jer se on spasio sužanjstva. Došao je do: "Oponašajte Božija savršenstva"314 Došao je do: "Ja sam za njega sluh i vid"315 To je vrlo teška etapa. Nije dovoljno nazvati je uzvišenom;316 jer njena uzvišenost je iznad samog izraza (riječi). Kada bi se samo djelić njene uzvi-šenosti manifestovao, ne bi ostalo ni slova, ni zvukova, ni ruke, ni snage. Snagom oružja svjetlosti grad postojanja bi bio uništen. "Kada kraljevi ulaze u selo ruše ga17 Kada kamila uđe u kolibu,318 ona je sruši; ali, u tom rušenju ima hiljade bogatstava.

U ruševini se nalazi blago, pas ostaje pas i na bogatim mjestima.319

Kad smo se dugo zadržali na izlaganju o etapama hodočasnika (salika), šta bismo onda trebali reći o etapama onih koji su postigli sjedinjenje (vuslet)? Objašnjenje ove posljednje etape je beskonačno. (Druga ima kraj) Cilj "sali-kina" jeste sjedinjenje. Cilj ljudi koji su postigli sjedinjenje, šta bi mogao biti? To sjedinjenje ne može sadržavati razdvajanje. Nijedan već sazrio grozd više ne može biti zelen, nijedno zrelo voće ne postaje više nikad nezrelo".

Smatram da je nečisto razgovarati sa ljudima, ali pošto se radi o tebi, ja dugo pričam.319

Bog zna da ja ne produžavam ovu priču, jaje skraćujem.

Ja pijem krv, a ti misliš da je to vino, ti uzimaš dušu, a misliš da sije dao.320

Onaj koji skraćuje ovu priču nalik je onome koji je napustio pravi put i uputio se kroz opasnu pustinju, vjerujući da je stablo blizu.

305 Moja ljepota na licu mjeseca ima stotinu hiljada ogledala; ona svoje lice okreće svakom ogledalu i u njemu se

pokazuje duša.

306 Hadis, cf. Kunuz, str. S.

307 PriCa o tom potresnom srcu je duga, ne zapitkuj o njoj. Ne pitaj ga Staje sve pretopilo u lancima i konopcima.

308 Kurian, XIV, 9.

309 Odabrani koji su pod mojim okriljem nikome, osim Meni, nisu poznati, a dolaze da ih posjete i pozdrave.

310 Kurian, CX, 2.

311 Kur’an. JOTI, 23.

312 Po sufijama, hadisi Šerif (muni kable enle mulu).

313 Svačija pažnja i služenje zavise od njegovih sposobnosti i nivoa, a on bi to mogao poremetiti.

314 Cf.Gazali.Ihja, IV, str. 218.

315 Hadisi kudsi.

316 Ćak i ako ona ima stotinu dubina. Ju je tad? - Da bi mogao slobodno dotaknuti rukom Njegov veo?

317 Kur’an, XXVII, 34.

318 Mttja rupa.

319 Citat iz Sanaži, Hadika. str. 347.