Powered by Blogger.

35. Poglavlje (Ders)

Nije li začuđujuće da hafizi (koji znaju Kur’an napamet) ne razumiju stanja sufija (arifa)? Kao što to Allah kaže, "I ne slušaj nijednog krivokletnika"*364 (on je vlastiti doušnik). Kada kaže: "Ne slušaj šta kaže onaj", (on isto postupa i s tobom) "prezrena, klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi..."*365

Kur’an je čudesan čarobnjak, pun žara i očaravajući, koji otvoreno govori na uho neprijatelju, da bi ovaj čuo ne shvatajući smisao i ne osjećajući zadovoljstvo; ili istog časa uništava svako razumijevanje. "Allah je zapečatio srca njihova."*366

To je posebna milost kada Bog zapečati uho onome ko sluša bez razumijevanja, koji raspravlja bez razumijevanja. Bog je pun milosti, i Njegova kazna je puna rnilosti, i Njegov zasun*367 je pun milosti. Ne kao onaj zasun koji se otvara, jer je Njegova milost neopisiva. Ako seja podijelim na dijelove koji me čine, to će biti Njegovom beskrajnom milošću,*368 Njegovom voljom da otvori zasun, Njegovom prirodom Onoga koji otvara i kome nema sličnog.

Pazite, ne optužujte bolest i smrt, za mene to su prividi: ono što ubija, to su Njegova milost i Njegova neuporedivost. Taj nož ili taj mač koji nam se pokazuje (bolest i smrt) služi da bi se umirilo zlo oko stranaca, da zlokobne*369 oči svjetovnog i nečistog ne bi opazile tajnu tog ubojstva.

364 Kur’an.LXVDI,10

365 Kur’an,LXVIU.11do12.

366 Kur’an, II, 7.

367 Djelovanje.

368 Njegovo zadovoljstvo.

369 Prljave.34. Poglavlje (Ders)

Vidio sam ga u obliku divlje životinje, a na sebi je imao kožu lisice. Pokušavao sam ga uhvatiti; stajao je na maloj terasi, posmatrajući stepenište. Podigao je ruke i skočio.353 Zatim ugledah Dželali Tabrizija pored njega, u obliku lasice354 koja se nakostriješila. Uhvatili je baš kad me htjela ugristi.

Stavih joj glavu pod noge i tako je uvmuh da joj sva utroba izađe. Posmatrao sam ljepotu njene kože, te rekoh: "Zaslužuje da bude napunjena zlatom, draguljima, biserima, rubinima, i još dragocjenijim stvarima". Zatim rekoh: "Uzeo sam što sam htio, sad idi, ti koja ideš kuda hoćeš, i skači355 u onom smjeru koji smatraš pravim".

I zaista, on skoči356 plašeći se da će biti savladan, ali poraz je bio njegova sreća. On je bez sumnje imao istu profinjenost kao i nebeska tijela (meteoriti); te stvari su prodrle u njegovo srce, i htio je sve otkriti. Odabrao je put i nastojao ga se držati, i uživati u tome, ali nije mogao ostati na njemu. Jer "arif' je u takvom stanju da se ne može namamiti zamkama koje nisu podesne čak ni za lov divljači. Ako je ispravan i prav, tada je "arif slobodan da ga uhvati na takav način na koji nikome nije moguće, osim ako on sam na to ne pristane.

Sjediš u zasjedi, vrebajući zvijer; ona te vidi, vidi i tvoje skrovište i tvoje lukavstvo, i slobodna je da bira. Putevi kojima prolazi nisu zapriječeni, i ona ne prelazi preko tvoje zasjede. Ona prolazi samo putevima koje je sama izabrala, a "Allahova zemlja je prostrana."357 - "A od onoga Što On zna - drugi znaju samo onoliko koliko On želi".358

Osim toga, jednom rečene ili shvaćene, te tankoćutnosti gube svoju osobinu i kvare se u dodiru s tobom. Isto tako, svaka stvar koju kaže ih shvati "arif', bila ona pokvarena ili dobra, ne ostaje takva, nego postaje drugačija, uvijena i pokrivena milostima i čudesima. Zar nisi vidio kako je batina (štap) u Musaovoj ruci bila umotana u ogrtač i kako ništa od njene prirode (batine) nije ostalo? Isto je bilo i sa stubom koji je jecao359 i sa štapom u Poslanikovoj ruci i sa molitvom na Musaovim usnama i sa gvožđem u Davudovoj ruci,360 kao i sa planinama koje su promijenile svoju ćud;361 sve se izmijenilo. Takve tankoćutnosti i molitve, kada padnu u ruke nekog mračnog i tjelesnog bića, ne ostaju više ono što su bile.

Dok god u tvojoj prirodi postoji vezanost za život, Kjaba će za tebe biti krčma, uprkos tvojim obrednim molitvama.362

"Nevjernik jede sa sedam utroba",363 a magarčić kojeg je usvojio smetljar-neznalica, jede sa sedamdeset utroba; i da je jeo, sa samo jednom, ipak bi jeo sa sedamdeset utroba; jer svaki dio jedne mrske cjeline je jednako mrzak, kao što je svaki dio drage cjeline jednako drag. Kada bi taj smetljar bio ovdje, prišao bih mu i dao bih mu jedan dobar savjet, i ne bih ga ostavio dok ne bi otjerao i udaljio (magarca): jer on kvari cijelu njegovu vjeru, njegovo srce, njegov duh i inteligenciju. Bilo bi bolje da ga je naveo na neke druge loše navike, na primjer na alkohol i pjevačice, jer ga je milostivi gospodar od toga mogao izliječiti. On je napunio kuću prostirkama za molitvu - a bolje bi bilo da je u njih zamotan i spaljen, kako bi mu smetljar mogao pobjeći, i njemu i njegovoj zloći! Jer on kvari njegovo povjerenje u gospodara koji udjeljuje milost, on o njemu govori loše u njegovom prisustvu, dok ovaj šuti i uništava svoju dušu. Namamio gaje pomoću brojanica, besjeda i molitvi.

Možda će Bog jednoga dana otvoriti oči smetljaru, pa će on vidjeti kakav je gubitak pretrpio i šta gaje udaljilo od gospodara koji udjeljuje milost. Tada će sam prerezati svoje grlo i reći: "Ti si me ubio, zatrpavajući me mojim grijesima i lošim djelima; u otkrivenim tajnama su viđeni zloća mojih postupaka i moja kriva i buntovnička vjerovanja, sakupljena iza mojih leđa u jednom uglu moje kuće. A ja sam ih bio sakrio od milostivog gospodara, i stavio iza svojih leda, ali on je primijetio sve što sam krio i rekao mije: "Šta mi skrivaš? Tako mi Onoga u čijoj se ruci nalazi moja duša, da sam pozvao te bezbožničke slike, one bi pošle prema meni, jedna po jedna, uočljive, otkrivajući se i obavještavajući me o sebi i onome što se u njima krije."

Neka Bog spasi podačene (putnike) od onih nasilnika koji zaprečavaju Božiji put lažnom pobožnošću!

Kraljevi igraju polo u areni da bi pokazali ljudima u gradu, koji ne mogu doći na bojno polje da prisustvuju bitkama, kako se bore oni koji se izazivaju i koji odsijecaju glave neprijateljima i kotrljaju ih kao lopte po areni, kako se organizuju juriši, napadi, povlačenja. Dakle, ta igra u areni je astrolab ozbiljnih borbi na bojnom polju. Isto tako, za Božije ljude, obredna molitva i "sema" predstavljaju način da se pokaže prisutnima kako se oni u osami pokoravaju Božijim naredbama i zabranama. Pjevač u semau je kao imam u obrednoj molitvi (namazu). Vjernici ga prate. Ako on pjeva (uči) teško, oni teško plešu, a ako pjeva lagano, oni plešu lagano, odražavajući (svojim spoljnim ponašanjem) svoju unutarnju saglasnost sa onim koji daje naređenja i zabrane.

33. Poglavlje (Ders)

Rekoše: "Udalji se od nas i ne približavaj nam se." Kako se mogu udaljiti od tebe, kad si ti moja potreba?*348

Treba jasno shvatiti daje svako, tamo gdje se nalazi, nerazdvojno vezan za vlastitu potrebu. Svako stvorenje je uz ono što mu je potrebno, i za to je konstantno vezano. "Njegova potreba mu je bliža od oca i majke; on je vezan za nju." Ta potreba je njegov lanac, koji ga vuče tamo-ovamo kao uzda. Nemoguće je da se neko sam veže za lanac, a da želi da umakne sponama; nemoguće je da onaj ko želi da se oslobodi nastoji da se veže. Nužno, neko drugi je taj ko ga je svezao. Neko ko je u potrazi za zdravljem neće se sam opteretiti bolešću, jer je nemoguće istovremeno nastojati biti i zdravi bolestan.

Pošto je on uz svoju potrebu, on će biti pored onog ko zadovoljava tu potrebu; ako je konstantno vezan na svoju uzdu, biće konstantno vezan za onoga ko povlači njegovu uzdu. Osim ako mu pogled nije fiksiran na tu uzdu: tu gubi svaku vrijednost i prestaje biti dostojan poštovanja; ali, ako je njegov pogled zakovan za onoga ko vuče uzde, on će biti oslobođen svojih lanaca; biće važan samo onaj ko povlači uzde. Vezali su ga na uzde da bi ga prisilili da ide tragom onoga ko ga je vezao; njegov pogled nije usmjeren ka njemu, i "Na nos ćemo Mi njemu biljeg utisnuti."*349 Pričvrstićemo mu uzde za nos,i vući ćemo ga mimo njegove volje, jer nas bez uzde ne bi slijedio."

Kažu: "Da li se, nakon osamdesete godine, čovjek mora igrati?"

Odgovaram: "Da li se mora igrati prije osamdesete?"

Uzvišeni Allah, svojom milošću, starcima daruje jedan mladenački žar u kome mladi ljudi pojma nemaju. Taj mladenački žar daje starcu svježinu koja ga podstiče da skakuće, da se smije, i daje mu želju da se igra, jer on sad svijet vidi drugačijim očima; ne osjeća se zasićenim njime. Kada starac vidi obnovljen svijet, on se želi igrati, on skakuće, podmlađuje se.

Plemenita je starost ako se, dok kose sijede, At radostipropinje.

Veličanstvenost starosti potječe od proljeća božanske veličanstvenosti, jesen starosti je ne potiskuje. Jesen napušta svoju jesensku prirodu. Nema nikada slabosti u proljeću božanske milosti; isto tako, svaki put kada ispadne jedan zub, smiješak božanskog proljeća oslabi, svaki put kada jedna vlas posijedi, svježina božanske milosti potamni, svaki put kada jesenja kiša prospe jednu suzu, vrt istina se zamrači. Neka je Uzvišeni Allah iznad svega što govore silnici!

348 Cf. Ibn Kutaiba, Ujunul Ahbar. IV. sir. 53.

349 Kur’an. LXVIII. 16.


32. Poglavlje (Ders)

Atribut sigurnosti je savršen šejh (šejh znanja), a dobre i ispravne intuicije (predosjećanja, osjećanja) su njegovi učenici; prema stepenima, intuicije su manje ili više snažne. Stoje neka intuicija (murida) snažnija, bliža je sigurnosti i za toliko dalja od negiranja. "Kad bi se vjera*342 Ebu Bekra vagala..."*343 Sve ispravne intuicije su zadojene sigurnošću, a potom one rastu; a znak te zadojenosti i rastaje povećanje intuicije spoznavanjem i djelovanjem, dok ona ne postane sigurnost i potpuno se ne stopi sa sigurnošću. Ako se mijenja u sigurnost, intuicija nestaje: svi šejhovi i učenici koji se javljaju u tjelesnom svijetu obličja su šejha sigurnosti i njegovih učenika. Dokaz je u tome što se ta obličja transformišu iz epohe u epohu, iz stoljeća u stoljeće, dok se šejh sigurnosti i njegova djeca (muridi) - intuicije ne učvrste u svijetu i odvijanju godina i stoljeća, bez promjena. Ima i pogrešnih, krivih, loših intuicija; njih će otjerati šejh sigurnost. Svakog dana, one se sve više udaljavaju od njega i povlače se; jer svakog dana one rastu i povećavaju lošu intuiciju. "Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava."344
Gospodari jedu datule (Hurme) a zarobljenici trnje. Uzvišeni Allah reče: "Pa zašto oni ne pogledaju kamile?"*345 "Osim onih koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činili."*346 "Allah će Njihova rđava djela u dobra promijeniti".*347
Sve što je naučeno kvarenju intuicija sada se pretvara u poboljšavanje intuicija. Tako je sa inteligentnim lopovom koji, nakon što se pokajao, postaje policijski prefekt (šahna). Sva lukavstva o krađi kojima se koristio pretvaraju se sada u dobro i pravičnost, i on je bolji od drugih prefekata koji nisu bili lopovi; jer taj inspektor koji je krao dobro poznaje način djelovanja lopova. Takav čovjek, kad bi postao šejh, bio bi savršen, najbolji od svih i vođa svoga doba.

341 341 Hadis koji citira Buhari, Sahih. II, str. 139; Muslim, VIII, str. 193, El Džemius Sagir, II, str. 80. Cf. Prvo poglavlje Korinćanima, 2,9.
342 Mojih ashaba,
343 Hadis koji citira Gazali, Dija, I, str. 39 i III, str. 17 i 111.
344 Kur’an, II. 10.
345 Kur’an, LXXXVIII, 17.
346 Kur’an, XIX, 60.
347 Kur’an, XXV, 70.